Falkblick

Håller koll på de senaste trenderna

Varför är det så populärt med löjrom?

Något många gärna njuter av, det är Kalix löjrom. Detta är något du kan köpa på Löjromsexpressen. Kalix Löjrom har tilldelats EU:s skyddade ursprungsbeteckning, SUB. Det betyder att produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett visst geografiskt område med en för området karaktäristisk metod.

Kalix löjrom framställs av rom från siklöja, som fiskas i Bottenviken. Kalix löjrom är intensivt orange medan löjrommen från insjöfisk är gul.

Historia

Den skydddade ursprungsbeteckningen (SUB) fick Kallix lökrom 2010. Romen kommer från siklöjan, som fiskas i Bottenviken utanför Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda i ett område som sträcker sig från Torne älvs utlopp i norr till Åbyälvens utlopp i söder och högst fyra mil ut från kusten. Här är det nämligen en naturlig lekplats för denna fisk. När man bereder Kalix löjrom så måste alla stegen göras i detta avgränsade geografiska område.

Det som kännetecknar Kalix löjrom är dess smak och unika färg och dessa har en direkt koppling till siklöjans föda. I den del av Bottniska viken där siklöjan leker och lever under fångstperioden är det kallt, rent och bräckt vatten och det bidrar det med.

Den traditionella produktionsmetoden bidrar även det till kalixlöjrommens oöverträffade anseende. För att hantera rommen på rätt sätt krävs många års erfarenhet som är en del av den lokala kunskapen. Rommens runda och milda smak av fiskolja och salt bidrar också till dess unika karaktär.

Beredningen av Kalix löjrom består av flera steg:

  • grovsköljning
  • vispning
  • silning
  • torkning
  • saltning
  • finrensning.

Romkornens storlek varierar under den fem veckor långa fångstperioden från cirka 0,8 mm den första veckan till 1,3 mm den femte veckan. Rommen kläms ut för hand samma dag som fisken fångas och därefter tillsätts 4 % salt.

27 Dec 2022