Falkblick

Håller koll på de senaste trenderna

5 egenskaper varje tolk borde ha

Att prata mer än ett språk är imponerande. Men att kunna tolka professionellt för någon som talar ett annat språk? Det är en ännu större bedrift. Behöver du en bra tolkförmedling för företag och organisationer i Stockholm vänd dig till Språkservice. 

En bra tolk kan hjälpa till att förmedla idéer för främmande språk-talare i en rad olika miljöer. Tolkning i rättssalen och vårdmiljöer ger icke-modersmålstalare en röst de annars inte skulle ha, dechiffrerar 112-samtal och juridiska vittnesmål. De gör affärer möjliga för internationella företag och kunder och överbryggar kulturella och språkliga barriärer. Kort sagt, tolkar är viktiga personer.

Dessa egenskaper bör alla tolkar ha

Först och främst måste tolkarna ha ett uttömmande grepp om språket de tolkar för. Detta låter självklart, men det är inte alltid fallet. När en tolk arbetar i fält har de förmodligen inte tid att referera till ett uppslagsverk eller en ordbok. Ett omfattande ordförråd och utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsförmåga är ett måste.

De flesta översättare arbetar inom en specifik bransch eller ett område (t.ex. sjukvård, juridik, finans etc.). Det betyder att de behöver ha specialiserad kunskap inom ett visst område för att vara framgångsrika kommunikatörer. Även om någon kan vara en fantastisk flerspråkig talare, skulle de inte komma långt med att tillhandahålla medicinska tolktjänster på ett sjukhus om de inte har erfarenhet av en viss bransch.

Certifiering eller ackreditering från en välrenommerad tolkinstitution visar att tolken har rätt bakgrund.

Som de två sista egenskaperna bör en tolk ha mjuka färdigheter, att kunna få bra kontakt med andra samt en kulturell kompetens. 

 

31 Mar 2023