Falkblick

Håller koll på de senaste trenderna

Vad har du rätt till när det gäller arbetskläder?

Arbetsmiljöverket har ett gäng med föreskrifter vad som gäller med arbetskläder. Det kan variera lite vad som gäller vad för olika yrken. Det är inte alltid du som ska köpa arbetskläder utan det kan vara arbetsgivaren som ska stå för det. 

Detta har du rätt till
Om du jobbar i farliga miljöer, till exempel på höga höjder, där det är varmt eller kallt eller där det finns risk för stänk från farliga kemikalier så har du rätt till skyddsutrustning. Det innebär då bland annat kyddskläder, hörselskydd, fall- skyddsutrustning, skyddshandskar eller andningsskydd. 

Vanliga arbetskläder räknas inte som skyddsutrustning och det finns heller ingen föreskrift som reglerar det. Men inom många områden, som för de flesta städare och fastighetsskötare, ingår det ändå genom kollektivavtal eller lokala överenskommelser.

För vårdpersonal

Du som jobbar i vården har rätt till en del saker. Det enligt föreskrift i från Arbetsmiljöverket som kompletterar och tydliggör det redan gällande föreskrifterna från Socialstyrelsen, de basala hygienföreskrifterna som gäller från 2016 (SOSFS 2015:10).

Det är arbetsgivarens ansvar att:

  • stå för dina arbetskläder
  • bekosta dina arbetskläder
  • tvätta dina arbetskläder

De verksamhetsområden som berörs är särskilda boenden (äldreboende), hemtjänst, LSS-boende och hälso- och sjukvård.

Vad har du för yrke?

För att du ska veta vad som gäller för dig med arbetskläder så kan du dels kolla på Arbetsmiljöverkets hemsida, eller så pratar du med din arbetsgivare. De bör ha koll på vad som gäller samt att de ska följa alla föreskrifter som finns. 

31 Jan 2020