Falkblick

Håller koll på de senaste trenderna

Vad gör en konferenstolk?

Om du har deltagit i ett internationellt eller professionellt seminarium, toppmöte eller konferens kan du ha märkt att en konferenstolk var närvarande. Konferenstolkning är en specialiserad färdighet som möjliggör kommunikation mellan talaren och en grupp publik. Konferenstolkarna har till uppgift att lyssna på sammanhanget för vad talaren säger och förmedla det korrekt på målspråket, samtidigt som budskapets integritet bevaras. Det finns olika typer av konferenstolkning, och olika färdigheter behövs beroende på var och en.

Olika varianter av tolkning

En tolk kan använda sig av olika sätt att göra sin tolkning. Det kan vara att göra en simultantolkning eller en konsekutiv tolkning.

Konsekutiv betyder att en tolk lyssnar på talaren i några meningar och sedan väntar tills talaren pausar för att börja förmedla information tillbaka till målspråket. Dessa tolkar är ibland placerade vid sidan av en grupp som inte talar språket och kommer tyst att förmedla innehållet när talaren bryter mellan meningarna.

Simultantolkningar sker i realtid. När talaren pratar förmedlar konferenstolken samtidigt innehållet till en publik. Traditionellt kräver denna typ av tolkningar att tolken är i en bås och talar i en mikrofon med publiken med hörlurar.

Hitta en bra tolk

När du väljer en konferenstolk kommer professionalism, erfarenhet och skicklighet att spela en stor roll i ditt beslut. Du kan vända dig till Språkservice för att hitta konferenstolkar som utför konferenstolkningar samt att de även har andra typer av tolkar. De har även översättare med mera att erbjuda. 

16 Dec 2022